Christie, Agatha: EN FLICKA KOM TILL BAGDAD [They came to Baghdad].

150 kr

Beskrivning

Bonniers 1953, 7-9 tusendet.
248+1s, häftad, nött, ngt snedläst.