Deckarsamlaren 04. Jimmy Karlsson: Agatha Christie i Finland – på svenska. Delupplagor utgivna av Schildts förlag

90 kr

Beskrivning

Per Olaisen Förlag 2023. ISBN 978-91-89319-31-8.
OBS: I priset ingår moms med 5,09 kr.