Elvestad, Sven (Stein Riverton): JÄRNVAGNEN.

250 kr

Beskrivning

Bonniers 1929.
189+2s, privatinb, liten hörnskada s[191-92].
Översättning av Ebba Atterbom. Från Gösta Gillbergs bibliotek.