Frich, Övre Richter: DE RÖDA GLASÖGONEN.

250 kr

Beskrivning

B. Wahlströms 1930.
159s, privatinb, namn, fläckig titelsida samt s159f, främre skuret omslag medbundet.
Från Gösta Gillbergs bibliotek.