Olners, Arne (Sverker Axe): TRE RÖDA PUNKTER.

350 kr

Beskrivning

Romanförlaget 1935. Första upplagan.
203+1s, hft, sned, fläckigt bakre omslag.